Houtgestookt

Met de groeiende bezorgdheid over milieukwesties is het gebruik van hout als brandstof prominent nieuws op de groene agenda geworden. U weet misschien niet dat hout als brandstof altijd al op de agenda van Rayburn heeft gestaan, gezien de binding die het bedrijf van oudsher heeft met het platteland.

Waarom is hout nu zo goed? Hiervoor zijn twee hoofdredenen:

  • Hout is een duurzame energiebron. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen die in duizenden jaren zijn ontstaan, kan een boom die voor brandhout wordt gekapt in een periode van 10 tot 15 jaar worden vervangen.
  • De verbranding van hout wordt als CO2-neutraal aangemerkt. Bomen absorberen immers kooldioxide uit de atmosfeer als onderdeel van het proces van fotosynthese. Als u een houtblok op een vuur verbrandt wordt slechts dezelfde hoeveelheid kooldioxide geproduceerd als tijdens het groeiproces is geabsorbeerd. De hoeveelheid kooldioxide die wordt afgegeven aan de atmosfeer tijdens de verbranding is bovendien precies dezelfde hoeveelheid die ook zou zijn vrijgekomen als het stuk hout in het bos op de grond was weggerot. Zolang er herbebossing plaatsvindt, wat de praktijk is bij duurzaam bosbeheer, heeft de verbranding van hout geen negatieve gevolgen voor het milieu.